Algemene voorwaarden

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van aircooled's. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Een externe link wordt altijd in een nieuw scherm geopend. Door aircooled's per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. aircooled's staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Retours dienen op eigen kosten terug gestuurd te worden en binnen de 7 dagen gemeld via ons contactformulier , behalve bij fouten die door ons gemaakt werden zal er geen verzending terug betaald worden.

Afdrukken